NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
514redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

KARATE - CZĘŚĆ II

Dodano: 25.03.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Sport i rekreacja,  ocena: 5,  rodzaj: Ogólnodostępny
Heisoku-dachi
/postawa swobodna czujna/

Musubi-dachi / postawa swobodna czujna, stopy na zewnątrz/

Hachiji-dachi / postawa rozsuniętych nóg /

Uschli-hachiji-dachi /postawa rozsuniętych nóg, stopy zwrócone do wewnątrz/

Heiko-dachi /postawa równoległa/

Teiji-dachi /postawa T /

Renowi-dachi / postawa L /

Zenkutsu-dachi / postawa wykroczna /

Kokutsu-dachi / postawa zakroczna /

Kiba-dachi / postawa rozkroczna /

Shiko-dachi / postawa kwadratowa /

Fudo-dachi / postawa trwała /

Neko-ashi-dachi / postawa kota /

Sanchin-dachi / postawa klepsydry /

Hangetsu-dachi / postawa półksiężyca /
Shizen-tai / postawa naturalna /

W shizen-tai ciało pozostaje rozluźnione, ale czujne w tym sensie, że w każdej chwili gotowe jest do ruchu. Brak tu jakiegoś sprecyzowanego zamiaru lub nastawienia, ale z postawy naturalnej można błyskawicznie przybrać każdą postawę ataku lub obrony. Kolana powinny być rozluźnione, a ciężar ciała równomiernie rozłożony na obydwie nogi. Pozycja ciała i stóp zmienia się zależnie od różnych odmian shizen-tai, ale zasada czujnego rozluźnienia pozostaje. Oto możliwe odmiany shizen-tai / postawy naturalnej /.

Heisoku-dachi / postawa swobodna czujna /

Heisoku-dachi / postawa swobodna czujna / - stopy równolegle dotykają siebie nawzajem, kolana wyprostowane ale rozluźnione.

Musubi-dachi / postawa swobodna czujna, stopy zwrócone na zewnątrz / - postawa ta jest bardzo podobna do heisoku-dachi, jedynie stopy zwrócone są na pod kątem 45 stopni, a pięty dotykają się.

Musubi-dachi / postawa swobodna czujna, stopy zwrócone na zewnątrz.

Hachiji-dachi / postawa rozsuniętych nóg /

Hachiji-dachi / postawa rozsuniętych nóg / - postawa prawdopodobnie najbardziej naturalna i wygodna ze wszystkich. Stopy są rozsunięte mniej więcej na szerokość bioder, a palce nóg zwrócone są na zewnątrz pod kątem 45 stopni. Obie nogi powinny znajdować się na tej samej linii prostej.

Heiko-dachi / postawa równoległa / - postawa podobna do postawy rozsuniętych nóg, lecz stopy ustawione są równolegle do siebie.

Heiko-dachi / postawa równoległa /

Uchi-hachiji-dachi / postawa rozsuniętych nóg, stopy zwrócone do wewnątrz /. W tej postawie, podobnie jak w postawie rozsuniętych nóg i w postawie równoległej, pięty dzieli od siebie odległość równa szerokości bioder, ale stopy zwrócone są do wewnątrz pod kątem 45 stopni.

Teiji-dachi / postawa T /. Stopy tworzą tutaj coś zbliżonego do litery T, przy czym stopa zakroczna / górna kreska T / zwrócona jest lekko do wewnątrz. Odległość około 30 cm powinna dzielić piętę nogi wykrocznej od podbicia stopy zakrocznej. Kiedy prawa stopa znajduje się z przodu, postawa nosi nazwę migi-tei-dachi / postawa T prawa /, jak również migi-shizen-tai / postawa naturalna prawa /. Kiedy lewa noga znajduje się z przodu, postawa nazywa się hidari-teji-dachi / postawa T lewa /, jak również hidari-shizen-tai / postawa naturalna lewa /

Teiji-dachi / postawa T /

Renowi-dachi / postawa L /. Stopy tworzą literę L tak, aby linia dzieląca na równe części przód ciała przeszła tuż obok pięty stopy zakrocznej.

Z e n k u t s u – d a c h i / postawa wykroczna /

• Ogólne rozważania

Zrób dostatecznie duży odstęp między stopą wykroczną a zakroczną. Obniż biodra. Zegnij kolano wykroczne tak, żeby znajdowało się nad stopą wykroczną, jak pokazano na rysunku. Plecy wyprostuj, klatkę piersiową trzymaj prostopadle do ziemi. Z postawy wykrocznej można przejść do postawy wykrocznej skręconej / hanmi – pozycja skręconej klatki piersiowej /. W tej postawie należy utrzymywać biodra i ramiona pod kątem 45 stopni do przodu, ale twarz zwracać wprost do celu przed sobą.
Postawa wykroczna jest mocną postawą, szczególnie skuteczną, gdy działanie musi być skierowane do przodu. Używana jest przy blokowaniu ataku nadchodzącego z przodu lub do atakowania celu znajdującego się przed nami.

Zenkutsu-dachi / postawa wykroczna / Linia pionowa ze środka kolana.

• Uwagi do zapamiętania

1. Utrzymaj odległość ok. 80 cm pomiędzy stopą wykroczną a zakroczną. Odległość boczna między stopami powinna być równa szerokości bioder.
2. Usztywnij obie nogi w kostkach i w kolanach, podeszwami stóp mocno przywieraj do ziemi.
3. Zwróć stopę wykroczną nieco do wewnątrz, nogę zakroczną skieruj możliwie jak najbardziej do przodu, aby obydwie stopy zwrócone były mniej więcej w tym samym kierunku.
4. Ustaw kolano nogi wykrocznej w takiej pozycji, aby linia pionowa poprowadzona ze środka trafiła dokładnie w środek nasady palców stopy.
Str.25
5. Rozłóż ciężar ciała tak, żeby noga wykroczna podtrzymywała 60% a noga zakroczna 40% ciężaru ciała. Środek ciężkości jest więc bliżej nogi wykrocznej.

• Pospolite błędy

1. Za duży ciężar spoczywa na nodze wykrocznej, pięta nogi zakrocznej nie dosyć mocno przywiera do ziemi. Narusza to stabilność.
2. Jedna stopa umieszczona jest tuż za drugą, co sprawia, że odległość boczna między stopami mniejsza jest od wielkości bioder. Zmniejsza to stabilność i równowagę w kierunku bocznym. Ponadto równowaga w kierunku przednim i tylnym będzie zachwiana, jeżeli stopy będzie dzieliła odległość boczna większa od szerokości bioder.
3. Stopa wykroczna skierowana jest na zewnątrz zamiast nieco do wewnątrz, albo stopa zakroczna skierowana jest w bok zamiast w przód. Powoduje to brak stabilności.
4. Kolano wykroczne jest wyprostowane a nie zgięte. Podnosi to poziom bioder i zmniejsza stabilność.
5. Kolano nogi wykrocznej wygina się za bardzo w jedną lub w drugą stronę. Powoduje to osłabienie kolana przy działaniu w kierunku błędu.
6. Noga wykroczna nie jest dostatecznie usztywniona w kostce, co powoduje także rozluźnienie nogi w kolanie i prowadzi do braku stabilności.

K o k u t s u – d a c h i / postawa zakroczna /


Linia pionowa ze środka kolana

• Ogólne rozważania

Biodra nisko, kolano i noga zakroczna odpowiednio zgięte, noga wykroczna wysuwa się do przodu. Postawa ta dobra przy posuwaniu się do tyłu oraz przy blokowaniu. Jest to idealna postawa, ażeby zablokować atak nadchodzący z przodu, a następnie, zmieniając postawę na wykroczną, zastosować błyskawiczny kontratak.

• Uwagi do zapamiętania

1. Umieść stopę zakroczną w odległości w odległości 80cm od wykrocznej i ustaw stopę zakroczną tak, aby piętę jej przecinała linia przeprowadzona przez środek stopy wykrocznej.
2. Usztywnij w kostce nogę i uważaj, żeby podeszwa jej stopy mocno przywierała do ziemi. Postaw piętę nogi wykrocznej na ziemi, ale nie przyciskaj jej zbyt mocno.
3. Ustaw stopę wykroczną palcami naprzód. Stopę zakroczną obróć w bok, równocześnie skręcając ją nieco do przodu lub do wewnątrz. Dbaj, aby nogi w kostkach pozostawały względem siebie pod kątem 90 stopni.
4. Wygnij kolano nogi zakrocznej jak najdalej na zewnątrz. Utrzymaj to kolano w napięciu, to bowiem znacznie wzmacnia postawę.
5. Umieść środek ciężkości tak, ażeby 70% ciężaru ciała spoczywało na nodze zakrocznej, a tylko 30% na nodze wykrocznej.

• Pospolite błędy

1. Kolano nogi wykrocznej za bardzo zgięte, przez co ciężar ciała przenosi się na nogę wykroczną.
2. Stopy za blisko siebie, co powoduje uniesienie bioder.
3. Stopa wykroczna skierowana jest w bok a nie w przód, a stopa zakroczna do tyłu.
4. Noga zakroczna rozluźniona w kostce i w kolanie. Powoduje to, że ciało opada całym ciężarem na tą nogę.
5. Ciężar ciała przesuwa się za bardzo na nogę zakroczną, przez co kolano nie może utrzymać się w prawidłowej pozycji.

K i b a – d a c h i / postawa rozkroczna /

• Ogólne rozważania

Aby dobrze wykonać kiba-dachi, należy zgiąć kolana, trzymając klatkę piersiową prostopadle do ziemi z twarzą skierowaną do przodu. Postawa ta przypomina jeźdźca na koniu. Postawa rozkroczna stosowana jest przy technikach skierowanych w bok. Na przykład przy Empi-uchi / uderzenie łokciem / i uraken-uchi /uderzenie grzbietem pięści/.

• Uwagi do zapamiętania

1. Utrzymuj klatkę piersiową prostopadle do ziemi nie pochylając się ani do przodu, ani do tyłu, gdyż wówczas traci się stabilność
2. Stopy skieruj mocno do wewnątrz.
3. Upewnij się, że pozycja kolan jest zgodna z pozycją na zdjęciu i że podeszwy stóp mocno przywierają so ziemi.

Pionowa linia ze środka lewego i prawego kolana.

4. Usztywnij klatkę piersiową prostopadle do ziemi nie pochylając się ani do przodu, ani do tyłu, gdyż wówczas traci się stabilność.
5. Biodra nisko. Jeżeli kolana są wyprostowane, biodra pójdą w górę.
6. Napnij mięśnie pośladków, ale nie wypinaj pośladków do tyłu, bo to spowoduje pochylenie klatki piersiowej do przodu.

• Pospolite błędy

1. Odległość między stopami znacznie większa lub mniejsza od 80 cm. Należy jednak pamiętać, że odległość ta zależy od budowy ciała.
2. Nie cała płaszczyzna stopy znajduje się na ziemi.
3. Palce stóp skierowane na zewnątrz. Trzymaj stopy skierowane do przodu i leciutko do wewnątrz.
4. Kolano nie powinno być skierowane do wewnątrz, ale na zewnątrz i do przodu.
5. Środek ciężkości przesuwa się z punktu przedstawionego na zdjęciu.
6. Jedna noga utrzymuje większy ciężar niż druga. Obie nogi powinny równo dzielić między siebie ciężar ciała.
7. Kolana mogą być rozluźnione. Zegnij je i skieruj energię w bok, na zewnątrz. Jednocześnie napnij pośladki.

S a n c h i n – d a c h i / postawa klepsydry /


• Ogólne rozważania

Stopa prawa znajduje się nieco za stopą lewą, tak aby można było przeprowadzić poziomą linię dotykając tyłu pięty lewej stopy i przodu dużego palca prawej. Oba kolana są zgięte i skierowane do wewnątrz. Tak jak w poprzednich postawach klatkę piersiową należy trzymać prostopadle do ziemi, a mięsnie brzucha napięte. Postawa ta stanowi mocną podstawę dla technik obronnych, ponieważ łatwo jest z niej przejść do każdej innej postawy i poruszać się w dowolnym kierunku. Kolana w tej postawie są zgięte do wewnątrz w przeciwieństwie do postawy zakrocznej i rozkrocznej, gdzie siła skierowana jest na zewnątrz.

• Uwagi do zapamiętania

1. Rozsuń stopy na odległość równą szerokości bioder. Trzymaj piętę stopy wykrocznej na tej samej linii co duży palec stopy zakrocznej.
2. Skieruj stopę wykroczną do wewnątrz pod kątem 45 stopni, a stopę zakroczną skieruj prosto do przodu.
3. Usztywnij nogi w kostkach i wciśnij kolana do wewnątrz. Dbaj szczególnie o usztywnienie kolan, ponieważ stopy ustawione są dość wąsko.
4. Napnij mięśnie wewnętrznych części ud i pośladki.
5. Środek ciężkości powinien się znajdować w połowie drogi między stopami. Ciężar ciała tym samym powinien być rozłożony równomiernie na obie nogi.

• Pospolite błędy

1. Nie zginaj zanadto kolan do wewnątrz, ponieważ osłabi je to i zmniejszy stabilność.
2. Nie pochylaj się do przodu pozwalając, aby pięty oderwały się od ziemi.
3. Nie prostuj kolan, bo spowoduje to uniesienie bioder za wysoko.
4. Nie rozluźniaj kolan.


S h i k o – d a c h i / postawa kwadratowa /

---80cm---
środek ciężkości


Postawa ta jest bardzo podobna do postawy rozkrocznej, poza tym, że stopy skierowane są na zewnątrz pod kątem 45 stopni, a biodra bardziej obniżone. Linia pionowa ze środka między kolanami trafia w punkt znajdujący się w połowie między stopami.

H a n g e t s u - d a c h i / postawa półksiężyca /

Żeby przejść do postawy wykrocznej, trzeba przesunąć stopę do lewego położenia.

Hangetsu-dachi jest postawą pomiędzy postawą wykroczną, a postawą klepsydry. Umiejscowienie stóp jest prawie takie samo jak w postawie wykrocznej, lecz odległość pomiędzy stopami w hangetsu jest mniejsza.

Sposób kierowania kolan do wewnątrz jest podobny do użytego w postawie klepsydry. Postawa ta pożyteczna jest zarówno w ataku jak i w obronie, choć używa się jej najczęściej w obronie.
Hangetsu kata /ćwiczenie zasadnicze półksiężyca/ wyrabiają poczucie rytmu.

F u d o - d a c h i / postawa trwała /

Postawa ta jest znana także jako sochin-dachi. Jest to kombinacja postawy wykrocznej i rozkrocznej. Postawa trwała jest postawą bardzo mocną, sprawiającą wrażenie silnie zakorzenionego drzewa. Wystarczy zmiana kierunku stóp, aby postawę ta zmieniła się w postawę rozkroczną. Aby przybrać postawę trwałą, obie nogi muszą być zgięte w tym samym stopniu. Postawa trwała jest skuteczna przy blokowaniu silnego ataku i wykonaniu natychmiastowego kontrataku.
W postawie tej należy mocno wysunąć kolana na zewnątrz i dzielić ciężar ciała równo pomiędzy obie nogi.

N e k o - a s c h i - d a c h i / postawa kota /

Aby przyjąć postawę kota rozpocznij od postawy zakrocznej, cofnij stopę wykroczną, aż pięta uniesie się do nasady palców. Obróć kolano nogi wykrocznej tak, aby udo zabezpieczało krocze. Skieruj stopę zakroczną w przód pod kątem 45 stopni i zegnij kolano. Potrzymuj większość ciężaru ciała nogą zakroczną.
Taka postawa jest korzystna przy giętkich i lekkich ruchach ciała. Na przykład użyj postawy kota, aby znaleźć się poza zasięgiem ataku przeciwnika, a następnie kontratakuj stopą wykroczną. Jest to postawa, w której ciało może w pełni wykorzystać swoją elastyczność. Postawa ta powinna robić wrażenie kota sprężonego do skoku. Postawa ta jest często widywana przy sparringu / kunite /.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
5
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły