NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
514redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

ŻYWICE INIEKCYJNE

Dodano: 16.03.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Technika,  ocena: 4,  rodzaj: Ogólnodostępny
Żywice iniekcyjne służą do wypełniania rys i pęknięć. Zadziałają tam, gdzie inne techniki są zbyt drogie lub nieefektywne. Stosuje się je przy naprawach mostów i wiaduktów, kanałów i zbiorników, popękanych ścian oraz wszędzie, gdzie konstrukcje żelbetowe wymagają uszczelnienia bądź rysy mogą doprowadzić do korozji betonu. Żywice iniekcyjne składają się z dwóch rodzajów żywic, epoksydowych i poliuretanowych. Żywice epoksydowe scalają rysy w konstrukcjach o rozwartościach od 0,1 mm, natomiast żywice poliuretanowe są przede wszystkim przeznaczone do uszczelniania szczelin w betonie, budowlach z cegły i kamienia naturalnego w środowisku suchym, wilgotnym oraz zawodnionym. Dzięki iniekcji wysokociśnieniowej żywice poliuretanowe zatrzymują wycieki wody pod znacznym ciśnieniem czy też uszczelnienie betonu pod wodą, na co nie pozwalają tradycyjne techniki. W iniekcjach stosowane są również drobnoziarniste cementy.
Produkcja tego rodzaju żywic w Polsce rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Produkowane wówczas żywice miały głównie zastosowanie w kraju do posadzek przemysłowych, wykładzin i spoin chemoodpornych, klejów epoksydowych oraz odlewów w elektrotechnice. Wraz z postępującym rozwojem gospodarki, postępem naukowo-technicznym, znajdowano nowe zastosowania dla żywic w różnych gałęziach przemysłu, doskonalono jakość żywic, opracowywano i wdrażano nowe typy żywic, ich kompozycji oraz doskonalono technologię produkcji żywic.
Żywice epoksydowe otrzymuje się przez kondensację dwuhydroksydwufenylopropanu z epichlorochydryną w środowisku alkaicznym lub w tzw. metodzie pośredniej zwanej również metodą stopową. Są niemodyfikowanymi żywicami stuprocentowymi (bez dodatków, tj. rozpuszczalników, rozcieńczalników, wypełniaczy itp.). W zależności od stosunków molowych substratów oraz parametrów kondensacji powstają poszczególne typy żywic różniące się miedzy sobą wielkością cząsteczki oraz ilością reaktywnych grup epoksydowych i hydroksylowych. Wielkością charakterystyczną dla żywic epoksydowych jest tzw. liczba epoksydowa, która określa zawartość grup epoksydowych w 100g żywicy i ma zasadnicze znaczenie dla określenia właściwej ilości utwardzacza.
Oprócz podstawowych żywic epoksydowych, które w większości przeznaczone są jako półprodukty dla producentów farb, lakierów, kompozycji epoksydowych dla budownictwa i innych gałęzi przemysłu oraz odbiorców indywidualnych, produkowane są także wyroby epoksydowe o wyższym stopniu przetworzenia, jak kompozycje epoksydowe dla bardziej wyspecjalizowanych i bezpośrednich zastosowań.
Najważniejsze grupy produkowanych kompozycji epoksydowych w zależności od przetworzenia to: kompozycje do gruntowania i samopoziomujące wylewki posadzkowe, spoiwa bezrozpuszczalnikowe i syciwa do laminatów, kompozycje do wytwarzania posadzek, kleje epoksydowe, kity chemoodporne, spoiwa dylatacyjne i szpachlówki, antykorozyjne i chemoodporne lakiery epoksydowe, syciwa do laminatów w elektrotechnice i elektronice, spoiwa na bazie niskocząsteczkowej żywicy epoksydowej i bezwodników kwasowych do utwardzania na gorąco i długim czasie życia w temperaturze pokojowej – dla elektrotechniki.
Natomiast utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się cennymi właściwościami, takimi jak minimalnym skurczem, doskonałą przyczepnością, dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych oraz doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.
Żywice poliuretanowe, nazywane też iniekcyjnymi powstają w rozbudowanej reakcji grupy hydroksylowej z izocyjanianami, tworząc w ten sposób strukturę sieciową. Poliuretanowe żywice są odporniejsze na wpływy atmosferyczne aniżeli żywice epoksydowe. Żywice tego typu, z racji dużej odporności oraz wysokiej estetyki wykonania, wykorzystuje się w tworzeniu funkcjonalnych i wytrzymałych posadzek w magazynach, hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych. Posadzki poliuretanowe są odporne na ścieranie, chemikalia, dobrze również utrzymują kolor. Żywice poliuretanowe, reagując z wodą, tworzą mocną, wodoszczelną piankę. Zalety tej grupy żywic to dobre zachowanie połysku, duża odporność na niekorzystne wpływy atmosferyczne, odporność na ścieranie i zastosowanie chemikaliów a także duża wytrzymałość na przeciążenia.
Zastosowanie tej grupy żywic jest wielorakie. Poniżej przedstawionych jest kilka przykładów.
Zewnętrzne hydroizolacje fundamentów. Zawilgocone piwnice nie mogą być w pełni wykorzystywane, a obciążenie wilgocią może zagrażać substancji budowlanej. Wykonanie hydroizolacji z zewnątrz za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych, szlamów uszczelniających lub samoprzylepnych izolacji bitumicznych, za pomocą których, zewnętrzna powierzchnia ścian fundamentowych jest izolowana i zabezpieczona przed działaniem wody. Alternatywną metodą jest iniekcja kurtynowa, za pomocą której hydroizolacja piwnicy może być wykonana od wewnątrz. Ta metoda może być stosowana w późniejszym terminie, np. podczas pogłębiania piwnic istniejących budynków. W tym przypadku, połączenie ściany z posadzką może być uszczelnione metodą iniekcji.
Iniekcja rys i pęknięć. Pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. W celu przywrócenia funkcjonalności budowli konieczne jest zamknięcie rysy, za pomocą żywicy elastycznej lub sztywnej, która mostkuje pęknięcia przywracając nośność elementowi budowli. Rysa jest wypełniana w całym jej przekroju za pomocą odpowiedniej żywicy poliuretanowej metodą iniekcji pod ciśnieniem.
Tynki renowacyjne ( przepona pozioma). Wilgoć podciągana kapilarnie w murze na dłuższym odcinku czasu może prowadzić do znacznych uszkodzeń. Oznakami tych uszkodzeń są wykwity solne, odpadające tynki, niszczenie tapet oraz rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów pleśniowych. Skuteczną metodą jest iniekcja grawitacyjna lub ciśnieniowa. Po odtworzeniu izolacji poziomej metodą iniekcji, na zawilgoconą ścianę nakłada się szerokotorowe tynki renowacyjne umożliwiające wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów.
Uszczelnianie dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne są niezbędne, aby kompensować przemieszczanie się elementów konstrukcji. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione trwale elastyczną i odporną na promieniowanie UV masą. Pozwala to na ruchy elementów konstrukcji bez powodowania w przyszłości uszkodzeń jak np. powstawanie pęknięć.
Powłoki posadzkowe, np. w garażach, pomieszczeniach technicznych lub stołówkach są ważne nie tylko ze względów wizualnych. Tego rodzaju posadzki mogą być trwale chronione przed obciążeniami mechanicznymi i penetracją płynnych substancji za pomocą kolorowych powłok posadzkowych.
Ochrona elewacji. Wpływ warunków atmosferycznych i związane z tym wnikanie wilgoci w podłoże często prowadzi do uszkodzeń elewacji budynku. W celu ochrony fasad wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych poddaje się je impregnacji, która nadaje elewacji właściwości hydrofobowe. Składniki hydrofobowe penetrują bardzo głęboko w podłoże wysychając bez pozostałości, dzięki czemu nie powodują powstawania przebarwień w materiale budowlanym.
Hydroizolacja dachu. Ze względu na swoje umiejscowienie, dachy są narażone na zmienne temperatury i warunki pogodowe. W warstwie hydroizolacji mogą pojawić się pęknięcia spowodowane naciskiem na izolację. W przypadku izolacji dachu wymagana jest duża trwałość i bezpieczeństwo. Stosowane są do tego materiały o dużej elastyczności i odporności na promieniowanie UV.
Hydroizolacja zbiorników i kanalizacji. Przeciekające rury w obiektach związanych z oczyszczaniem ścieków powodują zauważalne zniszczenia, które zwykle są odkrywane bardzo późno. Podczas naprawy wymienionych uszkodzeń, ważne jest aby zastosować najbardziej odpowiednie materiały hydroizolacyjne. Analiza uszkodzeń pokazuje czy hydroizolacja powinna być wykonana miejscowo czy też cała powierzchnia powinna być zabezpieczona przed działaniem kwasów.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
4
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły