NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

Dodatkowy urlop

Dodano: 13.01.2015, autor: Magdalena Świstek
kategoria: Biznes, ekonomia,  ocena: brak,  rodzaj: Ogólnodostępny
Zgodnie z art.19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uprawniony jest do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.Jeżeli masz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,przysługuj e Ci dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.Urlop ten nie będzie przysługiwał,gdy masz prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych(np.urlopy dla nauczycieli)lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów(np.urlopy dla sędziów).Gdy wymiar takiego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych,zamiast niego pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze wskazanym w ustawie,czyli 10 dni roboczych.Dodatkowy urlop będzie jeszcze przysługiwał osobie uprawnionej do 26 dni urlopu wypoczynkowego.Nawet gdy nabycie pierwszego urlopu dodatkowego następuje w trakcie roku,pracownik ma prawo do całych 10 dni.Czyli gdy np.pierwszy rok pracy upłynie 1 lipca 2008 r.,pracownik za cały 2008 r.ma prawo do pełnych 10 dni urlopu dodatkowego.
Przykład:
Pracownik z ponad 10 letnim stażem 4 marca 2008 r.minął rok od zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,a więc nabył 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.Jeśli odejdzie z pracy z końcem czerwca 2008 r.,to jego wymiar urlopu w tym roku będzie wynosił:6/12x36 dni(26 dni urlopu zwykłego+10 dni urlopu dodatkowego)=18 dni urlopu.
Jednak gdyby pracownik nie przepracował u danego pracodawcy pełnego roku,wówczas urlop ten liczy się w proporcji do okresu zatrudnienia.Czyli gdy pracownik odchodzi w trakcie roku,urlop obliczamy proporcjonalnie.Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu roku po zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.Przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Przykład:
Pracodawca zatrudnił 2 pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności,którym rok pracy po wydaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności mija odpowiednio 1 czerwca i 10 grudnia 2008 r.Pierwszy pracownik nabywa prawo do 10 dni dodatkowego urlopu 1 czerwca,a drugi 10 grudnia.
Należy podkreślić,że uzyskanie uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez osobę z niepełnosprawnością ma takie skutki,że zwiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy,tj.obecnie z 20 dni do 30 dni oraz z 26 do 36 dni.Urlop dodatkowy dodaje się więc do wypoczynkowego.Udzielanie urlopu dodatkowego odbywa się na identycznych zasadach jak udzielanie zwykłych urlopów wypoczynkowych.Stąd też urlop ten po prostu dolicza się do przysługujących pracownikowi 20 lub 26 dni i następnie przelicza otrzymaną liczbę dni(30 lub 36 dni)na godziny.Należy pamiętać,że dla pracownika o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności normy czasu pracy wynoszą 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.Zatem udzielając takiemu pracownikowi urlopu"zwykłego",jak i dodatkowego za 1 dzień urlopu należy przyjąć 7 godzin.Jeśli pracownik odchodzi na emeryturę w trakcie roku kalendarzowego,to powinien otrzymać urlop proporcjonalny do okresu faktycznie przepracowanego.Z tym,że gdyby wcześniej pracownik zdążył wykorzystać większą część urlopu,to pracodawca nie może już w żaden sposób tego sobie zrekompensować.
Przykład:
Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę od 1 września,to pracodawca może mu udzielić proporcjonalnej części urlopu za 8 miesięcy.Jeśli jednak w lipcu i sierpniu pracownik ten wykorzystał całe 26 dni urlopu,to pracodawca nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do pracownika.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
0
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły