NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

Dofinansowanie wynagrodzeń

Dodano: 13.01.2015, autor: Magdalena Świstek
kategoria: Biznes, ekonomia,  ocena: brak,  rodzaj: Ogólnodostępny
Rozporządzenie Komisji Europejskiej,do którego został dostosowany polski system pomocy dla osób z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania ich płac,wprowadziło jednolitą zasadę,że pomoc udzielana przez państwo nie może przekroczyć 75% kosztów płacy osoby z niepełnosprawnością.Od 1 stycznia 2009 r.pracodawcy osób z niepełnosprawnością nie będą już odrębnie ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenia społeczne.Otrzymają łącznie zwrot maksymalnie 75 proc.kosztów ich płacy(wynagrodzeń i składek).Pracodawco,pamiętaj!d ofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnością.Koszty płacy pracownika z niepełnosprawnością to wynagrodzenie brutto wraz z należnymi od pracodawcy składkami na ubezpieczenia społeczne oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Pracy(FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(FGŚP).Wysokość publicznej pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych od nowego roku zależy od wysokości wynagrodzeń,jakie wypłacasz pracownikom z niepełnosprawnością.Im więcej zarobi niepełnosprawny,tym wyższy zwrot z PFRON otrzyma Twoja firma.Nie uzyskasz dofinansowania na wynagrodzenia na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w sytuacji,gdy zatrudnienie nowych pracowników nie spowoduje wzrostu liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy.Dlaczego?Chodzi o to,by pracodawca nie zwalniał swoich pracowników tylko po to,aby w ich miejsce zatrudnić niepełnosprawnych,otrzymując w ten prosty sposób dofinansowanie do ich wynagrodzeń.Firma,która zatrudni niepełnosprawnego po 1 stycznia 2009 r.,otrzyma więc zwrot kosztów jego płacy,jeżeli przyjęcie do pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością.Uzyskasz również dofinansowanie,jeżeli utworzysz miejsce pracy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika na jego wniosek.Od 1 stycznia 2009 r.dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością wynosi w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności od 42% do 200% najniższego wynagrodzenia.Przy czym za najniższe wynagrodzenie przyjmuje się się minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu w roku,za który przysługuje dofinansowanie.Miesięczne dofinansowanie PFRON wypłaca w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.Otrzymasz je na osoby z niepełnosprawnością ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz.Jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy(w wymiarze czasu nieprzekraczającym jednego etatu),pracodawcy zatrudniający ją otrzymują dofinansowanie proporcjonalnie do czasu pracy tej osoby.
Uwaga!
Jednak w niektórych przypadkach mimo braku wzrostu zatrudnienia netto pracowników otrzymasz dofinansowanie w związku z zatrudnieniem nowego pracownika niepełnosprawnego w miejsce pracownika dotychczasowego,o ile umowa z nim została rozwiązana:
-z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych(art.52 kodeksu pracy),
-za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
-na mocy porozumienia stron,
-wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
-z upływem czasu,na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy,dla której wykonania była zawarta.
Trochę dłużej poczekasz na zwrot pieniędzy,zamiast 7 dni w 2008 r.obecnie,czyli w 2009 r.,jest to 14 dni.Wypłata następuje na rachunek bankowy pracodawcy.
Pamiętaj!
Od 1 stycznia 2009 r.po wejściu w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia także dla pracowników z ustalonym prawem do emerytury.Do końca zeszłego roku uzyskanie przez pracownika z niepełnosprawnością prawa do emerytury wykluczało otrzymanie dofinansowania do jego wynagrodzenia.Ustalając kwotę dofinansowania w danym roku,wyliczysz ją na podstawie minimalnego wynagrodzenia,które obowiązuje w styczniu danego roku.W 2009 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1276 zł.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
0
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły