NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
Polityka prywatności
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
 1. Właścicielem Serwisu sprawnyfachowiec.pl znajdującego się na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl  jest Marcin Kieszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ABITON” Marcin Kieszniewski ul. Jacka Malczewskiego 15, 62-510 Konin, NIP 6652633875, REGON 302620068, zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Szanując prawo do prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Administrator w celu ochrony danych osobowych stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
 3. Niniejszy dokument wyjaśnia; w jaki sposób serwis sprawnyfachowiec.pl korzysta
   z danych Użytkownika, jak je gromadzi, przechowuje, w jaki sposób Użytkownik może je zmieniać, edytować, blokować a także, kto administruje tymi danym i na jakich zasad są przekazywane podmiotom trzecim oraz w jaki sposób są chronione przed nadużyciami.
 
DANE OSOBOWE:
 1. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami);
 2. Serwisy sprawnyfachowiec.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 3. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora serwisu zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 4. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora Serwisu oraz ich poprawiania, modyfikowania usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, chyba że serwis sprawnyfachowiec.pl zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
 5.  Serwis sprawnyfachowiec.pl dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z serwisu sprawnyfachowiec.pl ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
 6. Serwis sprawnyfachowiec.pl dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z serwisu sprawnyfachowiec.pl ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
 
DANE GROMADZONE W SERWISIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH:
 1. Serwis sprawnyfachoiwec.pl wymaga od Użytkowników rejestrujących się podania niezbędnych danych do utworzenia konta i realizacji usług i celów Serwisu.
 2. Do założenia konta standard i konta wydawcy niezbędne jest podanie przez
  Użytkownika adresu email;
 3. Przy rejestracji w serwisie www.sprawnyfachowiec.pl  Użytkownik zobowiązany jest do podania takich danych jak: imię nazwisko oraz firmę, jeżeli Użytkownik prowadzi działalności gospodarczą, a w przypadku rejestracji spółki wówczas niezbędne jest podanie firmy spółki i siedziby spółki,
 4.   Użytkownik zarejestrowany w serwisie www.sprawnyfachowiec.pl  który w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl zawiera umowy sprzedaży Utworu lub wykonuje zlecenia w ramach usług zamów redaktora, zamów artykuł zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do rozliczeń finansowych takich jak adresu, NIP,  numer rachunku bankowego,  
 5. Serwis sprawnyfachoiwec.pl pozostawia Użytkownikom swobodę i wybór podawanych przez nich danych. W zależności od uznania Użytkownika Serwis umożliwia podanie większego zakresu danych.
 6. Dane podane przy rejestracji nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Dane podane w serwisie www.sprawnyfachowiec.pl  służą wyłącznie realizacji celów serwisu oraz prawidłowego wykonania usług  w ramach  serwisu.
 7. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które Użytkownik wyraził.
 8. Dane Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom w zakresie związanym z realizacją usług i celami serwisu www.sprawnyfachowiec.pl 
 9. Podane dane przez użytkowników mogą być przekazane innym podmiotom realizującym niektóre usługi – w szczególności np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 10. Dane gromadzone przy rejestracji Użytkownika służą również do kontaktu z Użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie .
 11. Jeśli dane podane przy rejestracji umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji, usunięcia w dowolnym momencie, chyba  że serwis www.sprawnyfachowiec.pl  zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
 12. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje poprzez zaznaczenia odpowiednich pól w formularzu.
 13. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od serwisuwww.sprawnyfachowiec.pl  informacji handlowych drogą elektroniczną ( newsletter) wiadomość sms,
 14.  Serwis www.sprawnyfachowiec.pl  zbiera również informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
 15. Informacje te serwis sprawyfachowiec.pl wykorzystuje w  celu diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.
 16. Podane dane mogą stanowić zbiór danych osobowych. Administrator współpracuje z Generalnym inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a zbiór jest rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Serwis www.sprawnyfachowiec.pl  stosuje systemy zabezpieczające mające na celu
  zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez nieupoważnione osoby.
 2. Każdy Użytkownik korzystający ze strony www.redaktor.e-witryna.info wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach i warunkach określonych w polityce prywatności.
 3. Dane Użytkowników są chronione hasłem i dzięki temu dostępne są wyłącznie dla
  Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili po zalogowaniu się do serwisu www.sprawnyfachowiec.pl  modyfikować, swoje dane.
 5. W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z serwisem www.sprawnyfachowiec.pl  za pośrednictwem emaila lub formularza kontaktowego.
 6. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji
  dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
PLIKI COOKIE:
 1. Administrator serwisu informuje, że używa krótkich informacji tekstowych, tzw. "Cookies" (ciasteczek), zapisywanych po stronie Użytkownika przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
 2. Pliki Cookies zawierają dane tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i zawierają informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych www.sprawnyfachowiec.pl 
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz dane (np. unikalny numer) umożliwiające rozpoznanie Użytkownika na wszystkich serwisach i podstronach serwisu www.sprawnyfachowiec.pl 
 4. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika i jego danych  ani dla jego komputera.  Użytkownik ma możliwość ich usunięcia w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej. Wykorzystanie plików Cookies poprawia sprawność korzystania z serwisu www.sprawnyfachowiec.pl  oraz ułatwia Użytkownikom dostęp do wielu informacji w nim zawartych.
 5. Użytkownicy Serwisu w każdym czasie  mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookie może wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.
 6. Pliki Cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Plik Cookie pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetowa dostosowaną do potrzeb Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, a także reklamowe umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych zgodnie z jego zainteresowaniami. Pliki Cookie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki Cookie funkcjonalne umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wyglądu strony internetowej, wybranego języka, obszaru geograficznego z którego pochodzi Użytkownik, itp.
 9. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji pomoc menu przeglądarki internetowej.
 
INFORMACJE HANDLOWE:
 1. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego partnerów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 
PRAWA AUTORSKIE:
 1. Wszelkie materiały, informacje, zdjęcia grafika, dokumenty tekstowe, informacje, układ strony www.sprawnyfachowiec.pl   dostępne w Serwisie sprawnyfachoiwec.pl podlegają ochronie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 90 z późniejszymi zmianami).
 
POLITYKA SERWISU WOBEC DZIECI :
 1. Usługa świadczone przez Serwisu sprawnyfachowiec.pl nie są kierowane do dzieci do lat 13.  Serwis świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.  W sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny posiada informacje, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe bez ich zgody, osoba ta powinien skontaktować się z Administratorem Serwisu. Te dane osobowe, zostaną natychmiast usunięte przez Administratora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu sprawnyfachowiec.pl Zmiany te nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany obowiązują od czasu ich opublikowania na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl 
 
      KONTAKT
       „ABITON” Marcin Kieszniewski
       ul. Malczewskiego 15, 62-510 Konin,
        NIP 6652633875
      Tel.792 605 802
       Email:kontakt@sprawnyfachowiec.pl
 
 
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły